Wie staat in voor onderhoud en herstellingen?

Wie is verantwoordelijk voor herstellingen en onderhoud?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen:

Alle andere herstellingen en herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor de verhuurder.

Meer informatie en handige voorbeelden vindt u terug in de ZieZo-brochure