Wanprestatie

Wat als een van de partijen zijn plichten niet nakomt?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Wat als een huurder de huurprijs niet meer betaalt? Of wat als de verhuurder zijn ouderhouds- en herstellingsplicht niet naleeft?

In een eerste stap kan u de tegenpartij met een aangetekende brief aanmanen om zijn verplichtingen toch nog na te komen. Komt er geen reactie? Dan kan u naar de vrederechter gaan. 

De vrederechter kan verschillende beslissingen nemen:

  • de tegenpartij wordt verplicht om haar plichten na te komen
  • de huurovereenkomst wordt ontbonden
  • de benadeelde partij kan schadevergoeding krijgen

Opgelet: alleen de vrederechter kan het huurcontract ontbinden. Een clausule in de huurovereenkomst die zegt dat de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden, is niet geldig.