Wanbetaling

Wat als de huurder niet betaalt?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De verhuurder mag de huurder niet zelf uit de woning zetten, en ook het contract niet ontbinden. Hij moet de huurder via een aangetekende brief vragen om de huur te betalen. Doet de huurder dat niet? Dan mag de verhuurder naar de vrederechter gaan om:

  • de achterstallige huur te doen betalen
  • een schadevergoeding en/of interesten te doen betalen
  • de ontbinding van het contract te vragen
  • de huurder uit de woning te laten zetten.

De rechter beslist dan wat er gebeurt. Na 5 jaar kan de verhuurder niet meer vragen om de huurachterstand te betalen.

Vooraleer naar de rechter te gaan, kunnen huurder en verhuurder ook proberen om de achterstal weg te werken met behulp van het OCMW. Het OCMW kan hiervoor een tussenkomst van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen aanvragen. Klik hier voor meer informatie.