Vrijgave van de huurwaarborg

Wanneer wordt de huurwaarborg vrijgegeven?

Hoofdverblijfplaats

Op het einde van de huur krijgt de huurder de waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Dan moet hij binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Als de verhuurder de huurwaarborg cash bijhoudt of op een eigen rekening heeft staan, moet hij niet alleen de huurwaarborg teruggeven, maar ook interesten.

Bereken hier hoeveel interest je huurwaarborg heeft opgeleverd:xlsx bestandBerekeningtool interest op huurwaarborg (73 kB)

Studentenhuisvesting

Op het einde van de huur krijgt de huurder de waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Staat de waarborg op een rekening van de verhuurder? Dan moet hij die binnen de 3 maanden na vertrek van de huurder terugstorten.

Heeft de verhuurder de huurwaarborg cash bijgehouden of staat de huurwaarborg op een rekening van de verhuurder, dan moet hij niet alleen de huurwaarborg teruggeven, maar ook interesten.

Bereken hier hoeveel interest je huurwaarborg heeft opgeleverd:xlsx bestandBerekeningtool interest op huurwaarborg (73 kB)