Verzoening

Kan je huurgeschillen oplossen met een verzoeningsprocedure?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Bij een huurgeschil hoeven de huurder en de verhuurder niet meteen naar de rechtbank. Ze kunnen hun conflict uitpraten via de verzoeningsprocedure bij de vrederechter. Die is helemaal gratis: zonder gerechtskosten en zonder advocaat.

Verschijnt een van de partijen niet of komen ze niet tot een akkoord? Dan is de verzoening mislukt en kan een gerechtelijke procedure volgen.