Verkoop van de verhuurde woning

Wat zijn de gevolgen voor de huurder wanneer de verhuurder zijn woning wil verkopen?

Hoofdverblijfplaats

Wanneer de verhuurder zijn verhuurde woning wil verkopen, moet hij de kandidaat-overnemer meedelen dat de woning is verhuurd. De nieuwe eigenaar moet de bestaande huurovereenkomst respecteren. Hij wordt de nieuwe verhuurder, met alle rechten en plichten van de oude verhuurder.

Studentenhuisvesting

De nieuwe eigenaar moet alleen een bestaande huurovereenkomst met vaste datum respecteren. U vindt een vaste datum op een:

  • huurovereenkomst opgesteld door een notaris
  • geschreven onderhandse huurovereenkomst als
    • die is geregistreerd
    • een van de partijen is overleden
    • het huurcontract is opgenomen in een vonnis of een akte die een notaris of een gerechtsdeurwaarder heeft opgesteld.

Bij een contract zonder vaste datum krijgt de huurder een opzeggingstermijn van 1 of 2 maanden. Hij kan alleen aan de oorspronkelijke verhuurder een schadevergoeding vragen.