Vastleggen huurprijs

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Hoofdverblijfplaats

De verhuurder en de huurder bepalen de huurprijs in onderling overleg. Een verlenging van het contract moet onder dezelfde voorwaarden gebeuren. Anders gezegd: de huurprijs moet dezelfde blijven. De verhuurder mag de prijs wel indexeren.

Huurt de huurder op korte termijn? Dan moet de huurprijs van het tweede contract dezelfde zijn als die van het eerste contract. Ook dan mag de verhuurder de prijs indexeren.

Om de huurprijs te bepalen kunt u gebruik maken van de huurschatter. Aan de hand van het adres en nog enkele andere kenmerken van de woning maakt die een realistische schatting van de huurprijs. De geschatte huurprijs is enkel informatief en op geen enkele manier bindend.

Studentenhuisvesting

Verhuurder en huurder bepalen onderling de huurprijs. Naast de huur zitten daar ook de kosten en lasten in, behalve die voor energie, water, telecom. En als dat van toepassing is, ook de belasting op tweede verblijven. De huurprijs van het tweede en van de volgende contracten moet dezelfde zijn als die van het eerste contract. De verhuurder mag de prijs wel indexeren.

Sluit de huurder met dezelfde verhuurder een contract af waarmee een huurcontract van voor 1 januari 2019 verlengd wordt? Dan kunnen de huurprijs en de kosten en lasten gesplitst blijven.