Tenietgaan van de woning door toeval

Wat als het verhuurde goed tenietgaat door toeval?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Wordt de woning tijdens de huurovereenkomst volledig vernield of onbruikbaar, zonder dat de huurder of verhuurder daarvoor schuld treft? Dan is de huurovereenkomst automatisch ontbonden. Is dat maar gedeeltelijk het geval, dan mag de huurder vragen om:

  • de huurprijs te verlagen;
  • de huur te ontbinden.

De verhuurder moet nooit een schadevergoeding betalen.