Te veel betaald

Wat als de huurder te veel huur betaalt?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De huurder mag de verhuurder via een aangetekende brief vragen om het bedrag dat hij te veel betaald heeft terug te betalen. Daarvoor heeft de huurder 5 jaar de tijd. Reageert de verhuurder niet? Dan heeft de huurder na de verzending van de aangetekende brief 1 jaar de tijd om naar de vrederechter te stappen.