Staat van de huurwoning

Moet de staat van een huurwoning voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De woning moet aan het begin van de huurperiode in goede staat zijn en tijdens de huurperiode ook in goede staat blijven. Én aan alle minimale kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen. Als dat zo is, krijgt de verhuurder een conformiteitsattest.

De staat aan het begin van de huur

Beantwoordt de woning bij het begin van de huur niet aan die minimale kwaliteitsnormen? Dan kan de huurder het contract nietig laten verklaren. Of hij kan de verhuurder vragen om een renovatiehuurcontract te tekenen waarbij hij zelf de kosten van de werkzaamheden betaalt.

De staat tijdens de huur

Zakt de kwaliteit van je woning tijdens de huurperiode onder de minimale normen? Dan kan de huurder vragen om het contract te ontbinden of eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert. De rechter kan beslissen om de huurprijs te verlagen.