Staat van de huurwoning

Aan welke kwaliteitsnormen moet een huurwoning of studentenkamer voldoen?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De woning moet aan het begin van de huurperiode in goede staat zijn en tijdens de huurperiode ook in goede staat blijven. Én aan alle minimale kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen. 

Gebreken aan de woning worden sinds 2021 ingedeeld in drie categorieën, gaande van kleine gebreken tot ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige omstandigheden of een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Een woning is conform, zolang er geen gebreken van categorie II en III worden vastgesteld. Ze mag dan worden verhuurd.

De staat aan het begin van de huur

Is de woning bij het begin van de huur niet conform? Dan kan de huurder het contract nietig laten verklaren. Of hij kan de verhuurder vragen om een renovatiehuurcontract te tekenen waarbij hij zelf de kosten van de werkzaamheden betaalt.

De staat tijdens de huur

Zakt de kwaliteit van je woning tijdens de huurperiode en ontstaan er gebreken van categorie II of III? Dan kan de huurder vragen om het contract te ontbinden of eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert. De rechter kan beslissen om de huurprijs te verlagen