Renovatiehuurovereenkomst

Wat is een renovatiehuurovereenkomst?

Hoofdverblijfplaats

In een renovatiehuurovereenkomst komt de huurder met de verhuurder overeen dat hij werkzaamheden uitvoert die de verhuurder normaal gezien moet doen. Het gaat om werken die de woning verbeteren, verfraaien of laten voldoen aan de elementaire kwaliteitsnormen over veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Bij werken om de woning te doen beantwoorden aan de elementaire kwaliteitseisen:

  • moet de huurder in het contract opnemen welke werken hij precies gaat uitvoeren
  • hoeft de huurder tijdens de periode van de werken geen huur te betalen
  • mag de huurder niet in de woning wonen zolang er een veiligheids- of gezondheidsrisico is.

Na de werken moet de huurder een attest aanvragen dat bewijst dat de woning aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet.

De verhuurder moet ook een tegenprestatie leveren. Bijvoorbeeld het huurbedrag niet verhogen, de huurprijs verlagen of kwijtschelden.