Registratie

Is de registratie van het huurcontract verplicht? Hoeveel kost het? En waarom is het nodig?

Hoofdverblijfplaats

De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening samen met de plaatsbeschrijving en alle bijvoegsels in 3 exemplaren laten registreren bij het kantoor Rechtszekerheid (d.i. het vroegere registratiekantoor) dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning ligt. Die registratie is gratis. Is het contract na die 2 maanden nog niet geregistreerd? Dan kan de huurder het opzeggen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De opzegging gaat in op de 1ste dag van de maand nadat de huurder heeft opgezegd.

Let op: een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor huurder en verhuurder exact dezelfde waarde als een geregistreerd huurcontract.

Studentenhuisvesting

De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening samen met de plaatsbeschrijving en alle bijvoegsels in 3 exemplaren laten registreren bij het kantoor Rechtszekerheid (d.i. het vroegere registratiekantoor) dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning ligt. Die registratie is gratis. Registreert de verhuurder het contract niet? Dan betaalt hij een boete.

Het nut van een registratie? Zo moeten ook derden – bijvoorbeeld een mogelijke koper van het gebouw – het contract respecteren. Let op: een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor beide partijen exact dezelfde waarde als een geregistreerd contract.