Registratie

Is de registratie van het huurcontract verplicht? Hoeveel kost het? En waarom is het nodig?

Hoofdverblijfplaats

De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening laten registreren. De registratie kan online via de toepassing MyRent of met de post. De registratie is gratis. Ook de plaatsbeschrijving moet worden geregistreerd. Dat kan samen met het huurcontract, maar mag ook op een later tijdstip.

Zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder het contract opzeggen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De opzegging gaat in op de 1ste dag van de maand nadat de huurder heeft opgezegd.

Let op: een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor huurder en verhuurder exact dezelfde waarde als een geregistreerd huurcontract.

Studentenhuisvesting

De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening laten registreren. De registratie kan online via de toepassing MyRent of met de post. Die registratie is gratis. Ook de plaatsbeschrijving moet worden geregistreerd. Dat kan samen met het huurcontract, maar mag ook op een later tijdstip. Registreert de verhuurder het contract niet? Dan betaalt hij een boete.

Het nut van een registratie? Zo moeten ook derden – bijvoorbeeld een mogelijke koper van het gebouw – het contract respecteren. Let op: een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor beide partijen exact dezelfde waarde als een geregistreerd contract.