Procedure voor de vrederechter

Hoe verloopt de procedure voor de vrederechter?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Als bemiddeling niets oplevert, kunnen huurder en verhuurder een gerechtelijke procedure opstarten. 

Om een procedure bij de vrederechter te starten, moet er 'rolrecht' worden betaald. Het gaat meestal om een bedrag van 35 euro. 

Een gerechtelijke procedure kan op 3 manieren starten:

  • Vrijwillige verschijning: als partijen samen het probleem willen aanpakken, kunnen ze samen naar het vredegerecht stapen. Ze dienen dan samen een verzoekschrift in.
  • Verzoekschrift: een document dat wordt neergelegd op de griffie van het vredegerecht. In het verzoekschrift moeten verplicht een aantal vermeldingen worden opgenomen.
  • Dagvaarding: die wordt afgeleverd door een gerechtsdeurwaarder. De eiser zal de kosten van de gerechtsdeurwaarder moeten voorschieten.

Is het huurgeschil dringend? Dan kan een van de partijen een behandeling in kort geding aanvragen. De vrederechter beoordeelt hoe dringend de zaak is.

Start de verhuurder een gerechtelijke procedure om de huurder uit de woning te zetten? Dan biedt het OCMW hulp aan de huurder. Een uithuiszetting volgt ten vroegste een maand nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend.