Procedure voor de vrederechter

Hoe verloopt de procedure voor de vrederechter?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Een gerechtelijke procedure kan op 3 manieren starten:

  • Vrijwillige verschijning
  • Verzoekschrift
  • Dagvaarding

Als de partijen vrijwillig voor de vrederechter verschijnen, blijven de gerechtskosten beperkt en krijgt de vrederechter meteen beide standpunten. Blijkt de vrijwillige verschijning onmogelijk? Dan biedt een verzoekschrift op de griffie van het vredegerecht uitkomst. De kosten beperken zich dan tot de rolrechten. De derde mogelijkheid is een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder. De verzoeker betaalt de kosten daarvan vooraf. Een advocaat is daarbij raadzaam. Is het huurgeschil dringend? Dan kan een van de partijen een behandeling in kort geding aanvragen. De vrederechter beoordeelt hoe dringend de zaak is.

Start de verhuurder een gerechtelijke procedure om de huurder uit de woning te zetten? Dan biedt het OCMW hulp aan de huurder. Een uithuiszetting volgt ten vroegste een maand nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend.