Plaatsbeschrijving

Wanneer en waarom moet een plaatsbeschrijving worden opgemaakt?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Ten laatste tijdens de 1ste maand van de huurperiode moet de huurder samen met de verhuurder een gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen, dateren en tekenen. De staat van de woning moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden. Beide partijen mogen samen ook een deskundige aanstellen om dat te doen. Voert de verhuurder tijdens de huur belangrijke veranderingen door? Dan kan hij een bijvoegsel laten opmaken en registreren.

Waarom een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving bewijst in welke staat de woning aan het begin van de huur is. Op het einde van de huur moet de huurder de woning in dezelfde staat teruggeven. Is er bijkomende schade? Dan moet de huurder die herstellen, tenzij het om normale slijtage of overmacht gaat, of wanneer hij bewijst dat de verhuurder voor de herstelling moet instaan.

Ontbrekende plaatsbeschrijving

Zonder gedetailleerde plaatsbeschrijving neemt de wetgever aan dat de woning op het einde van de huurovereenkomst nog in oorspronkelijke staat is. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor schade. Tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de huurder ze veroorzaakt heeft.