Overlijden van huurder of verhuurder

Wat als verhuurder of huurder overlijdt?

Hoofdverblijfplaats

Het vervolg van de huurovereenkomst hangt af van wie overlijdt:

  • de verhuurder: er verandert niets.
  • de enige huurder: de overeenkomst eindigt automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen betalen dan de huur plus een vergoeding van een maand huur. Binnen die twee maanden mogen ze ook aangeven dat ze de overeenkomst willen voortzetten.

Soms zijn er geen erfgenamen. De verhuurder kan de vrederechter dan vragen om een curator aan te stellen. Die verkoopt de inboedel en geeft de opbrengst daarvan aan de verhuurder.

Studentenhuisvesting

Het vervolg van de studentenhuurovereenkomst hangt af van wie overlijdt:

  • de verhuurder: er verandert niets.
  • de huurder: de overeenkomst eindigt automatisch op de eerste dag van de maand na het overlijden