Overdracht van de huur en onderhuur

Mag de huurder zijn huurovereenkomst overdragen? Of zijn hoofdverblijfplaats of studentenkamer onderverhuren?

Hoofdverblijfplaats

Mag de huurder zijn huurovereenkomst overdragen?

Bij overdracht van de huurovereenkomst geeft de huurder zijn rechten en verplichtingen door aan iemand anders. Dat mag alleen na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Heeft hij die toestemming niet, dan is hij aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen, met mogelijk een schadevergoeding en interesten tot gevolg.

Mag de huurder zijn hoofdverblijfplaats onderverhuren?

Bij onderverhuring verhuurt de huurder een deel van zijn gehuurde woning aan iemand anders. Hij moet zelf in de woning blijven wonen en toestemming krijgen van de verhuurder.

Beëindigt de verhuurder de hoofdhuurovereenkomst? Dan brengt de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan binnen de 15 dagen na ontvangst van de opzegging op de hoogte.

Bij opzegging van de hoofdhuurovereenkomst door de huurder, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van 3 maanden geven. Als dat gebeurt tijdens de eerste 3 jaar, moet hij ook een opzeggingsvergoeding betalen. De onderhuurder kan geen verlenging vragen door buitengewone omstandigheden.

Opgelet! Het onderverhuren van een deel van de woning wordt beschouwd als een opdeling van een eengezinswoning. Daarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning van uw gemeente nodig. 

Studentenhuisvesting

De student moet vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de verhuurder om zijn huurovereenkomst aan een andere student over te dragen of de gehuurde kamer onder te verhuren. Tenzij hij deelneemt aan een Erasmus-uitwisselingsprogramma of een stage. De verhuurder kan zich daartegen alleen met een gegronde reden verzetten.