Opzeggen huurcontract

Kan de huurder of verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Hoofdverblijfplaats

Huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst tijdens de looptijd al opzeggen. Dan gelden er aparte regels per duur van de overeenkomst.

Bij huurcontracten van 9 jaar

Mag de verhuurder de overeenkomst voortijdig beëindigen:

 • Met opzeggingstermijn, maar zonder vergoeding: om zelf in de woning te gaan wonen.
 • Met opzeggingstermijn, na het derde huurjaar en zonder vergoeding:
  • Hij laat er familieleden in wonen.
  • Hij gaat de woning verbouwen, heropbouwen of renoveren.
 • Met opzeggingstermijn en -vergoeding, na de eerste of tweede huurperiode van 3 jaar.

Mag de huurder de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden

 • Met een opzegginstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  • drie maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  • twee maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  • een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar.           

 

Bij huurcontracten van 3 jaar of minder

De huurder mag de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  • Anderhalve maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  • Een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  • Een halve maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar.

 

Bij levenslange huurcontracten

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen voortijdig beëindigen als dat in de overeenkomst wordt bepaald.

De huurder mag de overeenkomst voortijdig opzeggen:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  • drie maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  • twee maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  • een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar. 

Studentenhuisvesting

De huurder en de verhuurder kunnen het contract altijd voortijdig beëindigen in onderling overleg. Ze leggen dat schriftelijk vast om discussies te vermijden.

De verhuurder mag de studentenhuurovereenkomst nooit vroegtijdig beëindigen.

De huurder mag dat in 3 gevallen:

 • Voor de startdatum van de huurovereenkomst.
 • Bij beëindiging van zijn opleiding.
 • Bij het overlijden van zijn ouder of voogd.

In het eerste geval betaalt hij een opzeggingsvergoeding van 2 maanden huur als hij het contract minder dan 3 maanden voor de startdatum opzegt. In de laatste 2 gevallen geldt er een opzeggingstermijn van 2 maanden.