Opzeggen huurcontract

Kan de huurder of verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Hoofdverblijfplaats

Huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst tijdens de looptijd al opzeggen. Dan gelden er aparte regels per duur van de overeenkomst.

Bij huurcontracten van 9 jaar

Mag de verhuurder de overeenkomst voortijdig beëindigen:

 • Met opzeggingstermijn, na het derde huurjaar en zonder vergoeding.
  • Hij wil de woning zelf betrekken.
  • Hij laat er familieleden in wonen.
  • Hij gaat de woning verbouwen, heropbouwen of renoveren.
 • Met opzeggingstermijn en -vergoeding, na de eerste of tweede huurperiode van 3 jaar.

Mag de huurder de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden

 • Met een opzegginstermijn van 3 maanden.
 • In de eerste 3 jaar met een opzeggingsvergoeding.            

Bij huurcontracten van 3 jaar of minder

De huurder mag de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  • Anderhalve maand huur in het eerste jaar.
  • Een maand huur in het tweede jaar.
  • Een halve maand huur in het derde jaar.

Bij levenslange huurcontracten

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen voortijdig beëindigen als dat in de overeenkomst wordt bepaald.

De huurder mag de overeenkomst voortijdig opzeggen:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding als hij in de eerste 3 jaar opzegt.

Studentenhuisvesting

De huurder en de verhuurder kunnen het contract altijd voortijdig beëindigen in onderling overleg. Ze leggen dat schriftelijk vast om discussies te vermijden.

De verhuurder mag de studentenhuurovereenkomst nooit vroegtijdig beëindigen.

De huurder mag dat in 3 gevallen:

 • Voor de startdatum van de huurovereenkomst.
 • Bij beëindiging van zijn opleiding.
 • Bij het overlijden van zijn ouder of voogd.

In het eerste geval betaalt hij een opzeggingsvergoeding van 2 maanden huur als hij het contract minder dan 3 maanden voor de startdatum opzegt. In de laatste 2 gevallen geldt er een opzeggingstermijn van 2 maanden.