Nood aan informatie of een eerste juridisch advies?

Helpdesk private huur

Is er een discussie tussen huurder en verhuurder, maar is het niet duidelijk wat de huurregels zeggen? Twijfelt u welke regels op uw huurcontract van toepassing zijn? Vindt u het antwoord niet meteen terug op onze website?

Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk private huur via het volgend contactformulier. De helpdesk geeft meer informatie over de huurregels. Hebt u eerder nood aan een advies op maat of hulp bij een huurgeschil, dan kunt u zich wenden tot organisaties, zoals de Huurdersbond, de Verenigde Eigenaars of de Eigenaarsbond. 

Woonloket

Als huurder of verhuurder kunt u met al uw vragen rond huren ook terecht in een woonloket in uw buurt. Adressen en contactgevens kunt u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Huurdersbonden

Als huurder kunt u voor meer informatie en voor een eerste juridisch advies terecht bij de huurdersbond. Daarvoor dient u zich als huurder lid te maken. U kunt al lid worden vanaf 20 euro per jaar.

De adviespunten zijn verspreid over heel Vlaanderen en zijn zowel telefonisch, per mail als na afspraak te bereiken. Meer informatie vindt u op de website van de huurdersbond.

Verhuurdersorganisaties

Als verhuurder kunt u zich aansluiten bij een verhuurdersorganisatie, zoals de Eigenaarsbond of de Verenigde Eigenaars. Die organisaties informeren u over de huurregels, geven juridisch advies en voorzien vaak in extra diensten.

Bij de Verenigde Eigenaars kunnen ook niet-leden gratis een eerste juridisch advies krijgen. Meer informatie vindt u op de website van Verenigde Eigenaars

Juridische eerstelijnsbijstand

U kunt een beroep doen op juridische eerstelijnsbijstand: advocaten zetelen op vaste momenten op verschillende locaties, zoals een justitiehuis, OCMW, sociaal huis, ... en beantwoorden gratis juridische vragen of geven een advies. Je krijgt er een antwoord op vragen zoals:

  • moet ik antwoorden op deze brief?
  • welke dienst kan mij verder helpen?
  • moet ik aanwezig zijn op de zitting?
  • is het de moeite een advocaat te raadplegen?
  • kan ik nog iets ondernemen?

Deze bijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement en is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie en adressen vindt u terug op volgende website.