Lijst kleine herstellingen

Wie is verantwoordelijk voor kleine herstellingen en onderhoud?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen:

  • Kleine herstellingen. Het gaat om zaken zoals het gras maaien en gebroken glas, verloren sleutels of kapotte stopcontacten en schakelaars vervangen. Bekijk hier de lijst met kleine herstellingen en onderhoudswerken.
  • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
  • Herstellingen die moeten gebeuren omdat hij de verhuurder niet heeft verwittigd dat er herstellingswerken nodig waren.

Herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor rekening van de verhuurder.

Opgelet: er bestaat wel een aparte lijst voor studentenhuisvesting.