Kosten en lasten

Wie betaalt welke kosten en lasten?

Hoofdverblijfplaats

De huurder moet een vergoeding betalen voor onder andere de energie- en onderhoudskosten en sommige lasten – belastingen – van het gebouw. De wet legt voor veel van die kosten vast wie ze moet betalen. De verhuurder betaalt de onroerende voorheffing en de kosten van huurbemiddeling. Huurbemiddelaars zijn derden die hij inschakelt om zijn woning te verhuren. Bekijk voor de andere kosten en lasten hier wie ze moet betalen.

Ook voor de niet-vastgelegde kosten is er een regel: de huurder betaalt de kosten en lasten die nodig zijn om de woning te gebruiken.

Werkelijke kosten of forfaitair bedrag?

Het bedrag dat de huurder betaalt, moet overeenstemmen met de werkelijke kosten. Tenzij beide partijen overeenkomen om een vast – forfaitair – bedrag te betalen. De verhuurder moet de vergoeding voor de kosten en lasten apart aanrekenen. Een forfaitair bedrag kunnen beide partijen in onderling overleg aanpassen of laten omzetten naar de werkelijke kosten en lasten. De huurder mag de verhuurder altijd om bewijsstukken vragen.

Studentenhuisvesting

De huurder moet een vergoeding betalen voor onder andere de energie- en onderhoudskosten en sommige lasten – belastingen – van het gebouw. Bij studentenkamers moeten de meeste kosten en lasten in de huurprijs zitten. Alleen het verbruik van energie, water, telecommunicatie en eventueel de belasting op tweede verblijven moeten apart worden aangerekend. Het bedrag dat hij betaalt, moet overeenstemmen met de werkelijke kosten. Tenzij huurder en verhuurder overeenkomen om een vast – forfaitair – bedrag te betalen. De huurder mag de verhuurder altijd om bewijsstukken vragen.