Juridische bijstand en rechtsbijstand

Wat zijn juridische bijstand en rechtsbijstand?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

U krijgt juridische bijstand van een advocaat. Er zijn 2 vormen:

  • eerstelijnsbijstand: praktische en juridische informatie, een eerste juridisch advies of doorverwijzing. Deze juridische bijstand is er voor iedereen en is gratis.
  • tweedelijnsbijstand (pro Deo): juridisch advies of bijstand rond een procedure of een geding. Deze juridische bijstand is er alleen voor financieel zwakke personen en is gedeeltelijk of volledig gratis.

U kunt rechtsbijstand krijgen voor de gerechtskosten als u bewijst dat u die niet kunt betalen. U hoeft dan niet of maar een deel van alle kosten te betalen. Voor huurgeschillen vraagt u de rechtsbijstand aan bij uw vrederechter.