Inhoud huurovereenkomst

Wat moet er in een schriftelijke huurovereenkomst staan?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Een huurcontract moet op papier staan. Huurder en verhuurder moeten die schriftelijke huurovereenkomst samen tekenen. De gegevens die erin moeten staan:

  • identiteit van de huurder en de verhuurder
  • begindatum
  • exacte duur
  • delen van het gebouw die onder de huur vallen
  • huurprijs
  • kosten en lasten
  • verwijzing naar de ‘vulgariserende toelichting’ met enkele belangrijke onderdelen van het woninghuurrecht.

Voor hoofdverblijfplaatsen kunt u volstaan met een verwijzing naar de brochure. Hiervoor kunt u volgende link opnemen in het huurcontract: www.woninghuur.vlaanderen/vulgariserendetoelichtinghoofdverblijfplaats

In studentenhuurcontracten wordt verwezen naar de brochure studentenhuisvesting en meer bepaald met de link: www.woninghuur.vlaanderen/vulgariserendetoelichtingstudentenhuur

De bijlagen over de minimale kwaliteitsnormen moeten niet meer worden bijgevoegd.

Zowel de huurder als de verhuurder moet een origineel exemplaar krijgen waarin staat hoeveel originelen er gemaakt en getekend zijn. Voor de registratie is er een 3de exemplaar nodig. Is er alleen een mondelinge huurovereenkomst? Dan kunnen huurder en verhuurder eisen om een schriftelijke huurovereenkomst op te maken.