Informatie kandidaat-huurder

Welke informatie mag de verhuurder van de kandidaat-huurder vragen?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De verhuurder mag kiezen aan welke kandidaat-huurder hij zijn woning verhuurt. Hij mag niet discrimineren op basis van bijvoorbeeld huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, geaardheid of vermogen.

Om discriminatie tegen te gaan, mag hij alleen de informatie vragen die hij nodig heeft om de woning te verhuren. Bijvoorbeeld de identiteit, de woonplaats en het inkomen van de kandidaat-huurder. Van het inkomen mag hij alleen het bedrag vragen, niet wie het uitbetaalt. Hij mag ook nooit naar de gezondheid of het gerechtelijk verleden van de kandidaat-huurder vragen.