Huurwaarborg

Wat zijn de regels omtrent huurwaarborg?

Hoofdverblijfplaats

De verhuurder kan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. Hij mag daarvoor maximaal 3 maanden huur vragen. De huurder mag de waarborg op 1 van deze 4 manieren samenstellen:

  • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam. Betaalt hij de waarborg cash en zet de verhuurder die niet op een geblokkeerde rekening? Dan moet de verhuurder de interesten aan de huurder betalen, en mag de huurder de waarborg als betaalde huur beschouwen. De huurder moet dat bedrag dan wel zelf op een geblokkeerde rekening zetten.
  • Met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiebon of een obligatie.
  • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt.
  • Met een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet daarmee akkoord gaan.

Deze 4 mogelijkheden kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Een borgstelling blijft bijvoorbeeld mogelijk, maar kan niet meer gecombineerd worden met een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. De borg zal instaan voor mogelijke huurschade of huurachterstal.

Via dit formulier kan de huurder aantonen dat hij de waarborg heeft gesteld.

Vrijgave

Op het einde van de huur krijgt de huurder die waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Dan moet hij binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Klik hier voor meer informatie over de vrijgave van de huurwaarborg.

Huurwaarborglening

Heeft de huurder het moeilijk om een waarborg van 3 maanden te betalen? Dan kan die vanaf 1 januari 2019 een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Hebt u vragen over de huurwaarborglening, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier van het Vlaams Woningfonds.

Studentenhuisvesting

De verhuurder kan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. Hij mag daarvoor maximaal 2 maanden huur vragen, energie-, water- en telecomkosten niet meegerekend. De huurder bepaalt zelf hoe hij die waarborg samenstelt en betaalt hem ten vroegste 3 maanden voor de huurperiode begint. Betaalt de huurder die met een storting? Dan moet hij het geld op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op eigen naam of op een rekening van de verhuurder storten.

Vrijgave

Op het einde van de huur krijgt de huurder die waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Staat de waarborg op een rekening van de verhuurder? Dan moet hij die binnen de 3 maanden na vertrek van de huurder terugstorten.