Huurschade en brand

Wat zijn de gevolgen van schade aan de huurwoning?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Bij schade aan de verhuurde woning of studentenkamer, moet de verantwoordelijke de schade herstellen of vergoeden. Werd er aan het begin van de huurperiode geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt? Dan is de verhuurder in principe aansprakelijk.

Blijkt dat de huurder de schade heeft veroorzaakt, dan moet hij die herstellen of vergoeden.

Het is dus belangrijk om altijd een plaatsbeschrijving op te stellen. Dan is meteen duidelijk of de schade al bestond of niet. Ontdek alles over de plaatsbeschrijving.

Is de schade het gevolg van een brand? Klik hier voor informatie.