Huurovereenkomst verlengen

Kan de huurder na de opzegging vragen om de huurovereenkomst toch te verlengen?

Hoofdverblijfplaats

De huurder kan aan de verhuurder vragen om de huurovereenkomst te verlengen door buitengewone omstandigheden waardoor hij tijdelijk niet of moeilijk kan verhuizen. Hij vraagt dat ten laatste één maand voor het einde van de huurovereenkomst aan.

Bij akkoord bepalen beide partijen met hoeveel tijd de huurovereenkomst wordt verlengd. Bij weigering beslist de rechter.

Kan de huurder op het einde van de eerste verlenging opnieuw buitengewone omstandigheden aantonen, dan mag hij om een tweede – en laatste – verlenging vragen. Hij doet dat op dezelfde manier als bij de eerste aanvraag.