Huurbemiddeling

Kan je huurgeschillen oplossen via bemiddeling?

De juiste informatie en een eerste advies kunnen helpen bij het oplossen van een huurgeschil, maar zijn niet altijd voldoende. In plaats van meteen naar de vrederechter te stappen, kunnen huurder en verhuurder een beroep doen op een neutrale derde die helpt te bemiddelen.  

Via een bemiddelaar kunnen de partijen meestal sneller tot een oplossing komen. Een bemiddelaar zal eerst luisteren naar de partijen en zal geen stappen zetten zonder hun toestemming. Bemiddeling is ook volledig vrijwillig. Iedereen blijft vrij om op elk moment te stoppen met de bemiddeling. 

Lokale bemiddelingsdienst

Veel steden en gemeenten bieden gratis huurbemiddeling aan. Raadpleeg dan ook zeker de website van uw stad of gemeente.

Bent u een student? Ook veel onderwijsinstellingen en huisvestingsdiensten bieden gratis een huurbemiddelingsdienst aan.

Vrederechter als bemiddelaar

​​​​​​Wie aan de vrederechter denkt, denkt misschien meteen aan een juridische procedure. Niets is minder maar. U kunt ook terecht bij de vrederechter voor een verzoening. De vrederechter treedt dan op als bemiddelaar. Hij leidt de besprekingen en hoopt de partijen te verzoenen.

Een verzoeningszitting is geen gerechtelijke procedure. Er zijn geen gerechtskosten, u hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat en de vrederechter zal ook geen uitspraak doen.  De procedure is volledig gratis en vrijwillig.

Hoe vraag je een verzoeningszitting aan? 

U moet zich eerst wenden tot het vredegerecht dat bevoegd is voor het gebied waarin de verhuurde woning ligt. Dat kunt u aan de hand van uw postcode en gemeente opzoeken op de website van de hoven en rechtbanken.

Hebt u het bevoegde vredegerecht gevonden, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • u kunt een brief sturen naar het vredegerecht, waarin staat wat het probleem is, wat u als oplossing wenst en wie u in verzoening wilt oproepen. Veel vredegerechten voorzien modelbrieven op hun website.
  • u kunt langsgaan bij de griffie van het vredegerecht en mondeling het probleem toelichten. De griffie zal dan met u het formulier tot verzoening invullen.

De partijen zullen met een gewone brief worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op een verzoeningszitting.