Hoofdverblijfplaats

Huurt of verhuurt u een woning als hoofdverblijfplaats?

Hoofdverblijfplaats

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op huurcontracten voor een woning of een deel van een woning waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het is een hoofdverblijfplaats zodra de huurder er daadwerkelijk en ‘voornamelijk’ in woont. Hij hoeft er niet permanent te wonen of gedomicilieerd te zijn. De verhuurder moet daar mee akkoord gaan.

Weigering door de verhuurder

De verhuurder mag weigeren om de woning als hoofdverblijfplaats te verhuren als hij: in het contract zegt waarom de huurder de woning niet als hoofdverblijfplaats mag gebruiken en het adres opneemt waar de huurder wél zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Verandering van bestemming

Met schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder er pas later zijn hoofdverblijfplaats van maken. Dan begint er wel een nieuw huurcontract te lopen. Verandert de huurder de bestemming van de woning – maakt hij er bijvoorbeeld een praktijkruimte van? Dan is het Vlaams Woninghuurdecreet niet meer van toepassing. De verhuurder kan de rechter dan vragen om het contract te ontbinden.