Herziening

De huurprijs verlagen of verhogen?

Hoofdverblijfplaats

De huurprijs ligt in principe voor de hele duur van het contract vast. Maar zowel de huurder als de verhuurder mag een verhoging of verlaging van de huurprijs aanvragen. Dat kan op vaste tijdstippen, of telkens wanneer er energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn.

Op vaste tijdstippen wil zeggen dat de herziening telkens 9 tot 6 maanden voor het einde van een 3-jarige periode wordt gevraagd. Komen beide partijen niet tot een akkoord? Dan kan de huurder of de verhuurder een verzoekschrift indienen bij de vrederechter.

Bewijs van waardestijging of -daling

Bewijst de verhuurder dat de huurwaarde van de woning door werkzaamheden of energiebesparende maatregelen minimaal 10% gestegen is? Of kan de huurder of de verhuurder bewijzen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden met minimaal 20% daalde of steeg? Dan kan de rechter de huurprijs herzien met een stijging of daling die hij rechtvaardig vindt.

De nieuwe huurprijs geldt vanaf de 1ste dag van de volgende 3-jarige periode of vanaf de maand na het einde van de energiebesparende werken.

Studentenhuisvesting

Als de verhuurder met dezelfde student een nieuw contract sluit, mag hij de huurprijs herzien. Op voorwaarde dat de huurwaarde van de woning dankzij werkzaamheden minimaal 10% of dankzij ‘nieuwe omstandigheden’ minimaal 20% gestegen is.