Financiële steun bij huurachterstal

Wat te doen bij huurachterstal?

Ben je huurder en heb je een huurachterstal van minstens 2 maanden en maximaal 6 maanden? Of ben je verhuurder en heeft je huurder een huurachterstal van minstens 2 tot maximaal 6 maanden opgebouwd? 

Dan bestaat de mogelijkheid om de huurachterstal samen met het OCMW weg te werken. Het OCMW kan hiervoor een tussenkomst van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen aanvragen.

Hoe werkt het?

1. Zowel huurder als verhuurder kunnen een geval van huurachterstal melden bij het OCMW.

2. Het OCMW onderzoekt of het zal tussenkomen.

3. Als het OCMW tussenkomt en beslist het dossier aan te melden bij het Fonds, wordt er een begeleidingovereenkomst tussen het OCMW, de huurder en de verhuurder gesloten:

  • Het OCMW betaalt de helft van de huurachterstal rechtstreeks aan de verhuurder.
  • Voor de andere helft wordt er een afbetalingsplan opgesteld.
  • De verhuurder verbindt zich ertoe niet naar de vrederechter te stappen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat.