Duur van de overeenkomst

Eindigt het huurcontract na de duur of looptijd?

Hoofdverblijfplaats

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch op de einddatum van het contract. Daarvoor moet één van de partijen het huurcontract tijdig opzeggen. Zegt niemand de overeenkomst op? Dan wordt die verlengd.

  • Bij huurcontracten van 9 jaar mogen beide partijen de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen:
    • De verhuurder 6 maanden voor de vervaldag.
    • De huurder 3 maanden voor de vervaldag.
  • Zegt geen van beide partijen de huurovereenkomst op? Dan wordt die verlengd voor een periode van drie jaar.
  • Bij huurcontracten van 3 jaar of minder mogen beide partijen de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Anders krijgt de overeenkomst automatisch een looptijd van negen jaar.
  • Bij huurcontracten van meer dan 9 jaar mag de verhuurder de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 6 maanden voor de vervaldag. Anders wordt de overeenkomst automatisch met 3 jaar verlengd.

Studentenhuisvesting

De huurovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum die in het contract staat. De huur wordt nooit stilzwijgend verlengd.