Duur van de overeenkomst

Wat is de duur of looptijd van een huurcontract?

Hoofdverblijfplaats

Een huurcontract duurt standaard 9 jaar. Er zijn 3 uitzonderingen:

  • een huurcontract van korte duur (3 jaar of minder)
  • een huurcontract van meer dan 9 jaar
  • een levenslang huurcontract (voor het leven van de huurder).

De exacte huurtermijn moet in het huurcontract vermeld staan. Staat er geen termijn in het contract? Of staat een termijn tussen 3 en 9 jaar vermeld? Dan loopt het contract 9 jaar.

Korte duur

Een huurcontract van korte duur kunt u 1 keer onder dezelfde voorwaarden verlengen. De 2 contracten samen mogen maximaal 3 jaar duren. Het 2de contract hoeft niet dezelfde duur te hebben als het eerste contract, zolang de totale duur niet boven de 3 jaar uitkomt.

Opgelet! Als huurder en verhuurder voor 1 januari 2019 een huurcontract van korte duur sloten en na 1 januari 2019 onder dezelfde voorwaarden een nieuwe huurovereenkomst van korte duur sluiten, zonder dat de totale duur meer dan drie jaar bedraagt, zal de Woninghuurwet van toepassing blijven. De nieuwe huurovereenkomst moet dan gezien worden als een verlenging van de bestaande huurovereenkomst. 

Als huurder en verhuurder een tweede contract van korte duur sluiten, maar tegen andere voorwaarden of waarbij de totale duur meer dan drie jaar bedraagt, wordt het eerste contract omgezet in een negenjarig huurcontract.

Lange duur

Een huurcontract voor meer dan 9 jaar of een huurcontract voor het leven sluit u bij een notaris. Een levenslang contract stopt automatisch wanneer de huurder overlijdt.

Studentenhuisvesting

De huurder en de verhuurder bepalen samen de duur van het huurcontract. De huur stopt automatisch op de einddatum van het contract.