Dringende herstellingen

Mag de verhuurder dringende herstellingen laten uitvoeren?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

De verhuurder mag alleen met toestemming van de huurder herstellingen uitvoeren. Een dringende herstelling die niet kan wachten, moet de huurder toestaan. Zelfs als hij daardoor een deel van de woning niet kan gebruiken. Duren de herstellingen meer dan 30 dagen? Dan moet de verhuurder de huurprijs evenredig verlagen. Kan de huurder door de herstellingen niet meer in het gebouw wonen? Dan kan hij het contract laten ontbinden.